new

HERET TETIKUS DI SINI
Untuk hentikan pengumuman ini agar mudah dibaca, sila heret (drag) tetikus dalam kotak ini.


PROSES KEY-IN MARKAH LNPT 2013 BAGI SEKOLAH TELAH TAMAT.. HARAP MAKLUM


DAFTAR PENILAI (PPP dan PPK)
Bagi sekolah-sekolah yang tidak membuat Pendaftaran penilai PPP dan PPK, pendaftaran dibuka semula sehingga 5 Januari 2014
Pendaftaran penilai PPP dan PPK boleh dibuat melalui menu Pentadbiran - Daftar Penilai. Digalakkan membuat pendaftaran melalui Nombor Kad Pengenalan penilai. Nombor KP ini ada dipaparkan dalam senarai Guru/Staf. Kemudian di ruangan Tempat Bertugas pilih sekolah/ppd yang hendak dinilai, bukan tempat bertugas penilai. Harap Maklum


MANUAL PENGGUNA LNPT 2013
Login, muat turun dan cetak manual pengguna untuk makluman dan rujukan. Manual boleh juga dimuat turun melalui Portal JPN Perak.


DATA ePRESTASIPERAK 2013 YANG DIGUNAPAKAI
Sistem ini menggunapakai data yang DIIMPORT dari data EMIS 8 November 2013. Jika dapati data tidak betul, perbetulkan data dalam sistem ini. Pindahkan data melalui sistem ini jika penilaian dilakukan di sekolah lama. Sistem ini tiada kaitan dengan sistem EMIS Online lagi.Harap maklum. Terima kasih.

   Unit Naik Pangkat,
   Jabatan Pendidikan Perak
   Jalan Tun Abdul Razak
   30640 Ipoh, Perak

   Telefon: 05-5015061/5060
   Faks: 05-5264605
 
Dengan menanda [/] bermakna saya bersetuju bahawa saya akan/telah menandatangani Borang Akta Rahsia Rasmi 1972 serta tertakluk sepenuhnya pada akta tersebut
     
ID Pengguna
:
Kata Laluan
:
Kod Sekuriti
:
   

Sesuai menggunakan Internet Explorer 10 , Mozilla Firefox 25, Google Chrome 31 dan ke atas
 
Perhatian kepada semua, sila rujuk ruangan INFO/PENGUMUMAN untuk informasi terbaru ePrestasi.
Terima kasih.