Up

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2016

A) Rasionalisasi Skim Perkhidmatan Bagi Perkhidmatan Awam Persekutuan PP012016
KLASIFIKASI_PERKHIDMATAN_BAKATDANSENI_B
KLASIFIKASI_PERKHIDMATAN_EKONOMI_E
KLASIFIKASI_PERKHIDMATAN_KEJURUTERAAN_J
KLASIFIKASI_PERKHIDMATAN_KEMAHIRAN_H
KLASIFIKASI_PERKHIDMATAN_KESELAMATANDANPERTAHANANAWAM_K
KLASIFIKASI_PERKHIDMATAN_KEWANGAN_W
KLASIFIKASI_PERKHIDMATAN_PENDIDIKAN_D
KLASIFIKASI_PERKHIDMATAN_PENGANGKUTAN_A
KLASIFIKASI_PERKHIDMATAN_PENTADBIRANDANSOKONGAN_N
KLASIFIKASI_PERKHIDMATAN_PENYELIDIKANDANPEMBANGUNAN_Q
KLASIFIKASI_PERKHIDMATAN_PERTANIAN_G
KLASIFIKASI_PERKHIDMATAN_PERUBATANDANKESIHATAN_U
KLASIFIKASI_PERKHIDMATAN_PERUNDANGANDANKEHAKIMAN_L
KLASIFIKASI_PERKHIDMATAN_SAINS_C
KLASIFIKASI_PERKHIDMATAN_SISTEMMAKLUMAT_F
KLASIFIKASI_PERKHIDMATAN_SOSIAL_S
KLASIFIKASI_PERKHIDMATAN_TADBIRDANDIPLOMATIK_M
Lampiran A - Data Penyandang Opsyen PP1-2016
 
 
Powered by Phoca Download
Joomla SEF URLs by Artio