Semua Guru Besar,

Sekolah-sekolah Negeri Perak

Panduan Pentadbiran Pentaksiran Psikometrik Ujian Aptitud Am Tahun 3

Bersama ini dilampirkan surat daripada Lembaga Peperiksaan KP.LP.003.07.14(74) bertarikh 11 Februari 2013 untuk makluman dan tindakan tuan selanjutnya. Sila muat turun di bahagian Attachment.

Sekian, terima kasih.

Ketua Sektor,

Sektor Pengurusan Penilaian Dan Peperiksaan, Jabatan Pendidikan Perak

Go to top