Semua Ketua Sektor
Semua Pegawai Pendidikan Daerah
Semua Pengetua dan Guru Besar
Negeri Perak
 
Tuan/Puan,
 
PENGESAHAN PEMANGKUAN PEMBANTU OPERASI GRED N11 KE GRED N14 TAHUN 2015 DAN 2016 DI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 
Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada surat Kementerian Pendidikan Malaysia KPMSP.BPSM.S.500-3/12/25/2 Jld.3(26) bertarikh 27 April 2017 tentang perkara yang tersebut di atas. 
Sehubungan ini, pihak tuan boleh merujuk lampiran yang disediakan untuk diberikan perhatian yang sewajarnya.
Sekian, terima kasih.
 
Unit Naik Pangkat,
Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan
JPN Perak. 
Go to top