Semua Pegawai Pendidikan Daerah
Negeri Perak

Semua Pengetua /Guru Besar,
Sekolah Menengah / Rendah
Negeri Perak

Tuan / Puan,

PEKELILING SURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN BILANGAN 2 TAHUN 2017 - PELAKSANAAN PERATURAN PENGENDALIAN LAPORAN PEMERIKSAAN KESIHATAN OLEH KETUA JABATAN BAGI MAKSUD PELANTIKAN KE DALAM PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

2.    Mohon kerjsama tuan/puan untuk mengupload dokumen yang dilampirkan untuk tindakan selanjutnya.

Sekian, terima kasih.

smm reseller panel instagram takipci hilesi Go to top