Pengarah/ Rektor/ Pengetua
Institusi Pengajian Tinggi Awam/ Swasta
SMK / SABK / Persendirian
NEGERI PERAK

Tuan/Puan,

MALAYSIAN UNIVERSITY ENGLISH TEST (MUET)
PENDAFTARAN MUET SESI 1 TAHUN 2019

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

2.  Sehubungan dengan itu adalah dimaklumkan bahawa pendaftaran bagi MUET Sesi 1 Tahun 2019
akan dibuka mulai 14 November 2018.

3.  Pihak tuan dipohon memuat turun di bahagian attachments dokumen-dokumen berikut:

        i).    Kalendar MUET 2019 - Edisi 16.10.18 .
        ii).   Memo Pendaftaran MUET Sesi 1 Tahun 2019.
        iii).  MUET_D1 Sesi 1 2019 - Portal
        iv).  Arahan dan Panduan Pendaftaran Calon MUET 2019  - Portal.

4.  Sebarang pertanyaan sila hubungi Unit PraUniversiti Sektor Pengurusan Penilaian dan Peperiksaan ditalian 05-501 5037 / 501 5038.

Kerjasama dan perhatian tuan / puan amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.

Unit PraUniversiti
Sektor Pengurusan Penilaian dan Peperiksaan
Jabatan Pendidikan Negeri Perak

Go to top