Semua Pengetua,
Sekolah Menengah Negeri Perak

Jabatan Pendidikan Negeri Perak

 

Tuan,

PRESTASI PELAKSANAAN PENYATA PERUBAHAN GAJI KEW.8 DI DALAM SISTEM HRMIS SEHINGGA BULAN OGOS 2019

Merujuk perkara di atas, berikut dilampirkan Laporan bagi Prestasi Pelaksanaan Penyata Perubahan Gaji Kew.8 sehingga Bulan Ogos 2019 di dalam sistem HRMIS untuk rujukan tuan selanjutnya.

 

Sekian, terima kasih.

Unit HRMIS,
Sektor Khidmat Pengurusan & Pembangunan