Semua Ketua Sektor,
Jabatan Pendidikan Negeri Perak,

Semua Ketua Pegawai Pendidikan Daerah,
Pejabat Pendidikan Daerah Negeri Perak

Semua Pengetua/Guru Besar,
Sekolah Menengah/Rendah Negeri Perak

 

Tuan,

UCAP UTAMA PENGARAH PENDIDIKAN NEGERI PERAK DAN PERANCANGAN STRATEGIK JPN PERAK 2020 - 2025

Merujuk perkara di atas, Ucap Utama Pengarah Pendidikan Negeri Perak dan Perancangan Strategik JPN Perak 2020 - 2025 boleh dimuat turun di pautan berikut :

 

1) UCAP UTAMA PENGARAH PENDIDIKAN NEGERI PERAK DI MESYUARAT PERANCANGAN STRATEGIK JPN PERAK 2020 - 2025

2) SLIDE MESYUARAT PERANCANGAN STRATEGIK JPN PERAK 2020 - 2025

 

Sekian, terima kasih.

b.p. Pengarah Pendidikan Negeri Perak