Kepada,

Pengarah/ Rektor/ Pengetua
Institusi Pengajian Tinggi Awam/ Swasta
Kolej Tingkatan Enam / SMK / SABK / Persendirian
NEGERI PERAK


MALAYSIAN UNIVERSITY ENGLISH TEST (MUET) PENDAFTARAN MUET SESI 1 TAHUN 2020

Dengan segala hormatnya, merujuk kepada perkara di atas, dimaklumkan PENDAFTARAN MUET SESI 1 bagi tahun 2020
akan dibuka pada 14 November 2019.

2.   Sehubungan itu, tuan diminta memuat turun semua dokumen yang berkenaan di bahagian "Attachments".

 

Sekian, terima kasih

Unit PraUniversiti
Sektor Pentaksiran dan Peperiksaan