Semua 

Pengetua

Guru Besar

Sekolah Negeri Perak

 

Tuan,

MAKLUMAN PELAKSANAAN PROGRAM INSPIRASI PELAJAR INOVASI MUZIUM (IPIM) SEKOLAH RENDAH DAN SEKOLAH MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA MULAI TAHUN 2020

Merujuk kepada perkara di atas berikut dilampirkan surat berkenaan untuk tindakan.

 

Sekian. Terima kasih.

b.p.

Timbalan Pengarah Pendidikan

Sektor Pembelajaran