FUNGSI UNIT

 

UNIT PENTADBIRAN AM

  • Menguruskan dan memantau Kawalan Keselamatan dan Kebersihan Jabatan.
  • Menguruskan Penyelenggaraan Kenderaan JPN/PPD/Sekolah.
  • Mengurus/menyelia Kaunter Khidmat Pelanggan dan Maklum Balas Pelanggan Jabatan.
  • Mengurus Surat-surat Jabatan dan Pergerakan surat-surat yang diterima dari Pejabat Pos.
  • Mengurus Percetakan dan Pengedaran surat-surat Pekeliling Jabatan.
  • Mengurus Permohonan TMS/Kad Akses/Kad Kuasa warga JPN/PPD.
  • Mengurus rekod Jabatan.
  • Memproses pendaftaran dan pembukaan fail Jabatan.
  • Mengurus Tuntutan Rawatan Hemodialisis, Perubatan dan Pembelian Anggota Palsu.