FUNGSI UNIT

 

UNIT PEMBANGUNAN

 

  • Menyelaras sistem pemantauan Projek 2 (SPP2).
  • Perancangan projek termasuk skop dan anggaran kos bagi projek jangka panjang.
  • Permohonan projek-projek kecil ubahsuai, naik taraf, gantian bagi Institusi Pendidikan di bawah JPN.
  • Mengurus bank data tanah.
  • Menyediakan laporan maklumat projek ubahsuai dan naik taraf kepada KPM secara berkala.
  • Menyelaras keperluan pembangunan bagi urusan pembukaan penutupan sekolah.
  • Menguruskan proses pengambilan bagi tapak projek institusi pendidikan.