FUNGSI UNIT

 

UNIT PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET

 

  • Menguruskan laporan hapuskira dan pelupusan harta awam.
  • Menguruskan perolehan perabot dan peralatan untuk keperluan sekolah-sekolah dibawah Jabatan Pendidikan Perak
  • Menguruskan perkhidmatan Tender Makanan bermasak Asrama, Tender Kebersihan bagunan dan Kawasan dan Tender Kawalan Keselamatan di bawah Jabatan Pendidikan Perak
  • Menguruskan tatacara pengurusan aset jabatan.