FUNGSI UNIT

 

UNIT PENILAIAN DAN KOMPETENSI

 

  • Menyelaraskan PTK bagi Gred 17 hingga 44.
  • Menguruskan Penilaian Khas PTK bagi Gred 1 hingga 16.
  • Menguruskan kursus PTK / Pusat Penilaian Kompetensi bagi Gred DG48, 52 dan 54.
  • Menguruskan peperiksaan perkhidmatan bagi tujuan pengesahan jawatan dan kenaikan pangkat secara lantikan bagi AKS.
  • Menguruskan semakan semula keputusan dan ketidakhadiran peperiksaan.
  • Taklimat penyelarasan bagi semua pendaftaran PTK.