Mohon rujuk pengumuman dalam Portal EMIS online.

"Semua Guru Data atau Penyelaras Integrasi dimohon untuk membuat pengemaskinian murid inklusif dalam modul Murid Berkeperluan Khas (jika ada) mengikut manual yang disediakan. Muat turun manual. Data ini amat penting bagi Inisiatif PPPM - Meningkatkan Enrolmen Inklusif yang dikendalikan oleh BPKhas."

Sekian, terima kasih.

Unit Pengurusan Maklumat, Sektor Pengurusan Maklumat (ICT), JPN Perak.