Semua Pegawai Pendidikan Daerah 
 
Semua Pengetua/Guru Besar 
Sekolah Menengah dan Rendah Negeri Perak
 
Tuan/Puan,
 

PENGEMASKINIAN MAKLUMAT SEMUA ANGGOTA KUMPULAN SOKONGAN (KUMPULAN PELAKSANA) DALAM SISTEM KENAIKAN PANGKAT (EPANGKAT), KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Sukacita merujuk perkara di atas, surat siaran berkenaan perkara tersebut boleh dimuat turun di ruangan Attachment di bawah.
 
Sekian, terima kasih.
 
 
Unit Naik Pangkat,
Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan,
Jabatan Pendidikan Perak