Semua PPD,
Semua SMK Harian,

 

 

PROSES PENGEMASKINIAN DAN VERIFIKASI MAKLUMAT DI SISTEM MAKLUMAT GURU MODUL E-OPERASI

 

1

Data berakhirpada 31 Oktober2013

1.    Sekolah : Mulai 8 Nov 2013 hingga 15 Nov 2013

 

1.1   Pihak sekolah perlu memastikan semua guru dan Anggota Kakitangan Pelaksana (AKP) menyemak, mengemaskini dan mengesahkan maklumat masing-masing menggunakan     "IDpengguna” dan “katalaluan” masing-masing. Guru dan AKP berkenaan perlu berhubung dengan PK1 bagi mengemaskini maklumat terkawal jika terdapat perubahan atau pindaan.

1.2   Penolong Kanan 1 dan PembantuTadbir (Pengurus Data) perlu mengemaskini maklumat kelas, enrolmen, penawaran subjek elektif yang terkini. Semakan dan mengemaskini maklumat guru.

1.3   Pengetua/Guru Besar perlu membuat pengesahan maklumat pada atau sebelum 15 Nov 2013.

1.4   Pihak sekolah perlu mencetak dan menghantar BSKG berserta surat iringan ke PPD pada atau sebelum 18 Nov 2013

2.    PPD : Mulai 15 November hingga 24 November 2013

 

2.1   Pihak PPD perlu membuat verifikasi maklumat guru, enrolmen, kelas dan penawaran subjek.

2.2   Memastikan semua medan dilengkapkan oleh pihak sekolah.

2.3   Memastikan sekolah membetulkan maklumat di modul jika terdapat sebarang ralat.

2.4   Membuatpengesahan di modul.

3.    JPN : Mulai 15 November hingga 24 November 2013

 

3.1   Memastikan tiada ralat dan semua medan dikemaskini oleh PPD/Sekolah.

3.2   Memastikan PPD/Sekolah membetulkan dan mengemaskini maklumat jika terdapat maklumat yang tidak tepat atau tidak diisi.

3.3   Menyemak pengisian perjawatan mematuhi waran perjawatan.

3.4   Pelaporan pengisian tepat seperti kedudukan sebenar di sekolah dan PPD.

3.5   Melaksana verifikasi maklumat peringkat PPD.

3.6   Membuat pengesahan di modul

4.    KPM (BPSH & BPSM) : Mulai 25 November hingga 28 November 2013

4.1   Melaksana semakan, verifikasi dan kelulusan.

4.2   Menyemak pelaporan dan ralat jika ada.

4.3   Pelaporan menepati kelulusan waran perjawatan

4.4   Stamp data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekian, terima kasih.

Penyelia Sekolah Menengah (Data & ABM)

Unit Sekolah Menengah

Sektor Pengurusan Sekolah