Semua Ketua Sektor
Semua Pegawai Pendidikan Daerah
Semua Pengetua/Guru Besar Sekolah
Menengah dan  Rendah  Negeri Perak

Tuan,

URUSAN PEMANGKUAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN JAWATAN PENGETUA/GURU BESAR SEKOLAH MENENGAH DAN RENDAH NEGERI PERAK TAHUN 2014

Sukacita perkara di atas adalah dirujuk. Mohon muat turun surat berkaitan di ruangan attachment di bawah.

Sekian, terima kasih.

Unit Naik Pangkat,
Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan