* Hebahan ini turut dihantar melalui e-mel 1BestariNet sekolah.   
 
Pengetua / Guru Besar,
Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah Negeri Perak
(Penerima Perkakasan VDI Thin Client)
 
PROJEK PEMBEKALAN PERALATAN ICT KE MAKMAL KOMPUTER DENGAN PENYELESAIAN VIRTUAL DESKTOP INFRASTRUCTURE (VDI) THIN CLIENT – PENAMBAHBAIKAN MUTU KERJA PEMASANGAN & PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN (PM) #1
NO. KONTRAK: KPM/36/2013/06/0005
 
Sukacita merujuk perkara di atas adalah berkenaan Skop Kerja PM #1 dan senarai ketua juruteknik yang akan mengelolakan kerja-kerja PM di sekolah tuan.
 
Surat siaran dan dokumen tersebut boleh dimuat turun di ruangan Attachment di bawah.
 
Sekian, terima kasih.
 
* Hebahan ini turut dihantar melalui e-mel 1BestariNet sekolah.   

Sektor Pengurusan Maklumat (ICT),
Jabatan Pendidikan Perak