Semua Pegawai Pendidikan Daerah, Negeri Perak,

Penolong Pengarah Unit Perjawatan & Perkhidmatan,

Pegawai Eksekutif Tinggi Unit Perjawatan & Perkhidmatan,

Pegawai Eksekutif Kanan Unit Perjawatan & Perkhidmatan,

Pegawai Eksekutif Unit Perjawatan & Perkhidmatan

 

Tuan,

 

LAPORAN PERATUSAN PENGISIAN REKOD PERIBADI DAN PROFIL PERKHIDMATAN BAGI JABATAN PENDIDIKAN PERAK, PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH DAN SEKOLAH-SEKOLAH MENGIKUT PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH BAGI BULAN SEPTEMBER 2013

 

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara seperti di atas.                                                                                           

 

2.         Bersama-sama ini disertakan perkara berikut untuk perhatian dan tindakan  tuan selanjutnya.

2.1       Status data pengisian Rekod Peribadi di JPN, PPD & Sekolah sehingga 30 SEPTEMBER 2013;

2.2       Status data pengisian Profil Perkhidmatan di JPN, PPD & Sekolah sehingga 30 SEPTEMBER 2013;

2.3       Status data pengisian Rekod Peribadi di Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah mengikut PPD sehingga 30 SEPTEMBER 2013; dan

2.4       Status data pengisian Profil Perkhidmatan di Sekolah Menengah dan Sekolah Rendah mengikut PPD sehingga 30 SEPTEMBER 2013.

 

3.         Sehubungan dengan itu, dipohon kerjasama  tuan untuk meningkatkan lagi peratus pengisian Rekod Peribadi dan Profil Perkhidmatan untuk mencapai sasaran KPI 100 peratus bagi setiap elemen.

 

Sekian, terima kasih.

 

Unit HRMIS,

Sektor Khidmat Pengurusan Dan Pembangunan,

Jabatan Pelajaran Perak