Semua Pegawai ICT PPD

Semua Pengetua/Guru Besar

 

Tuan,

 

CAPAIAN SEMENTARA E-PRESTASIPERAK

Adalah dimaklumkan server aplikasi di Kementerian Pendidikan Malaysia sedang diselenggara. Sehubungan itu aplikasi e-PrestasiPerak boleh diakses di URL

http://apps2.moe.gov.my/eprestasi

 

Sekian, terima kasih.

Sektor Pengurusan Maklumat (ICT)

Jabatan Pendidikan Perak