Semua Pegawai Pendidikan Daerah Negeri Perak,

Semua Pengetua/Guru Besar,
Sekolah Menengah/Rendah Negeri Perak

Tuan,

Buku Melindungi Masa Instruksional (MMI)

Sukacita merujuk perkara di atas, buku berkenaan boleh dimuat turun di pautan berikut :

BUKU MMI

Sekian, terima kasih.

Sektor Pengurusan Akademik