Pengisian Skor PKS-SKPM

 MAKLUMAN TERKINI

1. Merujuk Surat Siaran Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (Pembangunan Profesionalisme Keguruan) bertarikh 22 November 2013, semua sekolah diminta untuk mengisi skor PKS-SKPM 2003 di Portal NKRA (http://nkra.moe.gov.my) mulai 9 Disember 2013. Surat siaran boleh di muat turun dalam portal eNazir (www.moe.gov.my/enazir).

2. Pengisian skor PKS-SKPM ke dalam portal adalah mengikut tarikh seperti berikut;

 

SEKOLAH

SKPM 2010

SKPM 2003

SEKOLAH RENDAH

1 November 2013 - 27 Disember 2013

9 Disember 2013 - 27 Disember 2013

SEKOLAH MENENGAH

1 Februari 2014 - 11 April 2014

1 Februari 2014 - 11 April 2014

 
   
 
   
 

Punca Maklumat adalah daripada: Jemaah Nazir Dan Jaminan Kualiti (JNJK)

Sekian, terima kasih.

 

Sektor Jaminan Kualiti,
Jabatan Pendidikan Perak