Semua,

Pengetua Sekolah Vokasional

Pengetua Kolej Vokasional

Negeri Perak

Tuan,

DATA BUKU TEKS DI SEKOLAH VOKASIONAL DAN KOLEJ VOKASIONAL

Sukacita merujuk perkara di atas.

Bersama ini dilampirkan surat dan borang maklumat buku teks yang tidak gunakan di sekolah tuan.

Sekian dimaklumkan,terima kasih.

UNIT HAL EHWAL MURID

SEKTOR PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN