Semua Pegawai Pendidikan Daerah,
Negeri Perak.

Semua Pengetua dan Guru Besar,
Sekolah Menengah dan Rendah,
Negeri Perak.

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 37 Tahun 2013 adalah berkaitan. Pekeliling ini mengenai imbuhan tahunan dan bayaran khas prestasi tahun 2013.

Sehubungan dengan itu, tuan/puan adalah dipohon untuk mengemukakan 3 salinan penyata perubahan (kew.8) ini kepada Pihak Berkuasa Melulus dan bagi Sekolah Menengah Harian, ia hendaklah dikemukakan ke Unit Perjawatan dan Perkhidmatan, Jabatan Pendidikan Perak pada atau sebelum 23 Disember 2013. Bagi penyediaan penyata perubahan (kew.8) tersebut, ruangan tarikh disediakan hendaklah dikosongkan.

Muat turun pekeliling dan panduan penyediaan di bawah.