Semua Pengetua

Semua Guru Besar
Negeri Perak

 

INSTRUMEN PEMANTAUAN PERSEDIAAN PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2014.

 

Sukacita saya merujuk kepada perkara di atas.

2.         Dengan ini dimaklumkan bahawa instrumen pemeriksaan persediaan sekolah akhir tahun untuk tindakan pihak tuan sebelum pemantauan oleh pegawai PPD, JPN dan KPM mulai 16hb hingga 27 Disember 2013.

3.         Sehubungan itu,  tuan/puan diminta melengkapkan borang yang dilampirkan dan diserah kepada pemantau semasa proses pemantauan dilaksanakan di sekolah tuan/puan. Kerjasama tuan/puan sangat diperlukan supaya perjalanan sesi penggal persekolahan 2014 berjalan dengan lancar dan tiada isu berbangkit pada hari pertama persekolahan.

4.        Borang-borang tersebut boleh dimuat turun di bahagian 'Attachment' di bawah.

 

 Sekian terima kasih.

 

Ketua Sektor Pengurusan Sekolah

b/p Pengarah Pendidikan Perak