Rentetan daripada berita yang disiarkan pada 11/12/2013 mengenai Imbuhan Tahunan & Bayaran Prestasi tahun 2013, timbul beberapa isu dalam penyediaan laporan perubahan (kew.8).

Pihak Jabatan telah menghubungi pihak JPA mengenai perkara ini. Berikut jawapan yang diterima. Setakat ini jawapan adalah mengenai isu pengiraan imbuhan tahunan bagi Guru Interim yang dilantik ke PPPS DG41 dalam tahun yang sama.