Semua Pegawai Pendidikan Daerah,

Semua Pengetua,

Sekolah Menengah Negeri Perak

Tuan,

SURAT SIARAN LEMBAGA PEPERIKSAAN BIL.8 TAHUN 2013 - PENTAKSIRAN PUSAT DALAM PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH (PBS) DI PERINGKAT MENENGAH RENDAH MULAI TAHUN 2014

Perkara di atas adalah dirujuk.

2.   Bersama ini dilampirkan Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil.8 Tahun 2013 untuk makluman dan tindakan tuan selanjutnya.

Sekian, terima kasih.

Sektor Pengurusan Penilaian Dan Peperiksaan,

Jabatan Pendidikan Perak