FUNGSI SEKTOR

Sektor ini bertanggungjawab melaksanakan inisiatif ICT pengurusan dan tadbiran (PdT) serta menyediakan perkhidmatan sokongan kepada jabatan, PPD dan sekolah-sekolah. Sebanyak tujuh (7) teras perkhidmatan ICT ditawarkan kepada pengguna :

  • Pengurusan,selenggaraan dan pemantauan maklumat asas pendidikan;
  • Pengurusan selenggaraan peralatan ICT, infrastruktur rangkaian dan internet;
  • Perkhidmatan selenggaraan sistem aplikasi dan laman web;
  • Kajian pembangunan dan naiktaraf sistem aplikasi;
  • Khidmat nasihat dan rundingcara perolehan produk ICT;
  • Khidmat penyediaan multimedia dan sokongan teknikal persembahan;
  • Program pembudayaan ICT dan automasi pejabat;

UNIT-UNIT SEKTOR

Sektor ini terdiri daripada dua (2) unit utama :

  • Pengurusan Maklumat (PM)
  • Perkhidmatan Teknikal (PT)