pelupusanict

PENGENALAN

Definasi

 • Pelupusan ialah satu proses untuk mengeluarkan aset dari milikan, kawalan, simpanan dan rekod mengikut kaedah yang ditetapkan.

Justifikasi

 • Rosak dan tidak boleh digunakan
 • Tidak ekonomik diselenggara
 • Melebihi lima (5) tahun (usang/ obselete)

PUNCA KUASA

 • Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2007 - Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan

KUASA MELULUS

Perbendaharaan

 • Nilai perolehan asal satu aset melebihi RM50,000 atau jumlah keseluruhannya melebihi RM500,000;

Kementerian/ Jabatan

 • Nilai perolehan asal satu aset tidak melebihi RM50,000 atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500,000; dan
 • Pindahan aset di antara Jabatan Persekutuan bagi nilai perolehan asal tidak melebihi RM50,000 setiap satu atau jumlah keseluruhannya tidak melebihi RM500,000.

URUS SETIA PELUPUSAN

 • Bahagian/ Unit Pengurusan dan Perolehan Aset di Kementerian/ Jabatan adalah bertanggungjawab sebagai Urus Setia Pelupusan.

PROSEDUR PELUPUSAN

Carta Aliran

 • Kenalpasti aset yang perlu dilupuskan dan semak kad pendaftaran
 • Sediakan butiran dokumen KEW.PA-19
 • Jadualkan lawatan pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksa (KEW.PA-21)
 • Hantar dokumen yang telah lengkap kepada urusetia pelupusan
 • Laksanakan pelupusan dan sedia Sijil Pelupusan (KEW.PA-23)
 • Kemaskini kad pendaftaran untuk rekodkan butiran pelupusan
 • Rujuk maklumat carta aliran pada JADUAL 3 untuk butiran terperinci


Proses Kerja

 • Rujuk proses kerja pada JADUAL 4

Senarai Semak

 • Gunakan senarai semak untuk pastikan semua proses kerja dipatuhi dan dokumen pelupusan dilengkapkan.
 • Rujuk senarai semak seperti pada LAMPIRAN A

MUAT TURUN

PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI

 • Sebarang pertanyaan sila hubungi pegawai bertanggungjawab :

Puan Siti Balkis Binti Abdul Hamid

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

Sektor Pengurusan Maklumat (ICT)

Telefon : 05-501 5202

E-mel  : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.