PEPERIKSAAN TARIKH
Sijil Pelajaran Malaysia Ulangan 6 Jun - 1 Julai 2017
Ujian Lisan STAM 17 - 27 Julai 2017
Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) 11 - 14 & 18 September 2016
Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)  

i.
    
ii.
iii.
   
iv.

Ujian Pelbagai Instrumen (Geografi)
Ujian Pelbagai Instrumen (Sejarah)
Ujian Lisan Bertutur
Ujian Lisan Mendengar (Bahasa Melayu)
Ujian Lisan Mendengar (Bahasa Inggeris)
Ujian Bertulis
9 - 31 Julai 2017
2 - 26 Mei 2017
2- 30 April 2017
22 Ogos 2017
23 Ogos 2017
09 - 12 Oktober 2017
Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) 23, 25 Oktober 2017,
30 - 31 Oktober 2017 dan
1 November 2017
Sijil Pelajaran Malaysia 06 November - 04 Disember 2017
Go to top