Visi :

"Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera"

Misi :

"Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara"