1. Mempertingkat Kecemerlangan Kepimpinan, pengurusan organisasi, tahap profesionalisme pengurusan pendidikan dan kualiti Pengurusan pentadbiran institusi pendidikan.
  2. Memantapkan kualiti profesionalisme semua warga pendidikan secara berterusan.
  3. Mempertingkat Prestasi Kecemerlangan Murid Dalam Aspek Pendidikan.
  4. Melahirkan Insan Yang Cemerlang Dari Segi Jasmani, Emosi, Rohani Dan Intelek.
  5. Mempertingkat Pembangunan Prasarana Pendidikan.
  6. Mempertingkat Permuafakatan Pendidikan.