Kepada Petender Perkhidmatan Kawalan Keselamatan,

Dilampirkan Maklumat Asas Retender Perkhidmatan Kawalan Keselamatan dan Slide Taklimat Tender Perkhidmatan Kawalan Keselamatan ke Sekolah/Institusi di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Perak untuk perhatian pihak tuan.

Sekian, terima kasih.

Unit Perolehan dan Pengurusan Aset,
Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan