SEMUA PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH,

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH.

 

SEMUA GURU BESAR,

SEKOLAH RENDAH KERAJAAN,

SEKOLAH RENDAH BANTUAN KERAJAAN,

NEGERI PERAK.

 

Tuan,

PEMBAYARAN BANTUAN AM PERSEKOLAHAN (BAP) KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN (KWAPM) KEPADA MURID TAHUN 1 HINGGA 6 BAGI TAHUN 2019 - NEGERI PERAK

Dengan segala hormatnya merujuk perkara di atas.

2. Bersama - sama ini dilampirkan maklumat berkaitan untuk tindakan tuan:

    2.1 surat KPM maklumat pembayaran KWAPM - KPM.800-4/4/28 (49) bertarikh 1 Julai 2019

    2.2 Surat makluman kepada PPD dan sekolah

    2.3 Senarai nama sekolah dan nama murid yang layak

    2.4 Surat Pekeliling Kewangan (SPK) Bilangan 1 Tahun 2018- Bantuan KWAPM bertarikh 19 Januari 2019, dipatuhi (MAKLUMAT BORANG ADA DALAM SPK INI)

Sekian terima kasih.

UNIT HAL EHWAL MURID,

SEKTOR PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN