Assalamualaikum dan salam sejahtera.

 

Pengetua
Sekolah Menengah Negeri Perak
(seperti lampiran)

Tuan,

PINDAAN TARIKH BENGKEL PEMBELAJARAN SAINS SECARA INKUIRI KEPADA GURU-GURU TINGKATAN 1 NEGERI PERAK 2019

 

Bersama-sama ini disertakan surat berkaitan untuk tindakan tuan.

 

Sekian, terima kasih.