Pertandingan deklamasi sajak bahasa Cina Sekolah Rendah dan Menengah Peringkat Kebangsaan

Tempat : Hotel Avenue Garden, Bangi

Tarikh   : 18-20 September 2019

Pencapaian negeri Perak:

Johan      : SMK Seri Keledang, Mengelembu
Keempat  : SMK King Edward VII
Kepujian  : SJKC Hua Lian

Perak Naib Johan Keseluruhan.