Pertandingan:
International Eureka Innovation Exhibition 2019

Tarikh:
9.10.2019

Tempat:
Universiti Kuala Lumpur

Sekolah :  SJKT Keruh, Daerah Hulu Perak
Pencapaian : Gold Award

Sekolah : SJKT Ldg.Soon Lee, Bagan Serai, Daerah Kerian
Pencapaian : Gold Award

Sekolah : SJKT Ldg.Jenderata 3, Daerah Bagan Datuk ( Cikgu Arvenaa a/p Subramaniam)
Pencapaian : Gold Award