Perundangan Pendidikan

1957 - The Education Ordinance, 1957

1961 - Education Act, 1961

1963 - Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 (Disemak - 1971)

1971 - Akta Universiti dan Kolej Universiti

1974 - Akta Politeknik Ungku Omar

1980 - Akta Majlis Peperiksaan Malaysia

Laporan-Laporan Penting

1956 - Report of the Education Committee, 1956 (Penyata Razak)

1960 - Report of the Education Review Committee, 1960 (Penyata Rahman Talib)

1967 - Penyata Jawatankuasa Perancang Pelajaran Tinggi

1973 - Laporan Jawatankuasa di atas Kajian Pendapat mengenai Pelajaran dan Masyarakat (Laporan Keciciran)

1979 - Laporan Jawatankuasa Kabinet mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (Penyata Mahathir)

1991 - Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Latihan

Bahasa Melayu Dalam Sistem Pendidikan

1957 - Mata pelajaran wajib sekolah rendah dan menengah

1970 - Bahasa pengantar darjah 1

1975 - Semua Sekolah Rendah Inggeris selesai ditukar menjadi Sekolah Rendah Kebangsaan

1976 - Bahasa pengantar Tingkatan 1

1979 - Bahasa pengantar Tingkatan VI aliran sastera

1980 - Bahasa pengantar jurusan sastera tahun 1 di universiti

1981 - Bahasa pengantar tingkatan VI aliran sains

1982 - Bahasa pengantar semua peringkat persekolahan

1983 - Bahasa pengantar semua kursus di universiti

Peperiksaan Sekolah Rendah

1957 - MSSEE (Malayan Sec. Sch. Entrance Exam) dimulakan

1963 - MSSEE dimansuhkan

1967 - PDL (Penilaian Darjah 5) dimulakan

1973 - UDT (Ujian Darjah 3) dimulakan

1982 - UDT dimansuhkan

1988 - PDL dimansuhkan

1988 - UPSR (Ujian Penilaian Sekolah Rendah) dimulakan

Peperiksaan Sekolah Menengah

1957 - LCE (Lower Certificate of Education) dimulakan

1957 - OSC (Overseas Cambridge Sch Certificate) dimulakan

1957 - FMC ( Federation of Malaya Certificate) dimulakan

1957 - QT ( Qualifying Test) dimulakan

1960 - SRP (Sijil Rendah Pelajaran) dimulakan

1961 - UK (Ujian Kelayakan) dimulakan

1962 - SPPTM (Sijil Pel. Persekutuan Tanah Melayu) dimulakan

1964 - SPPTM dimansuhkan

1964 - FMC dimansuhkan

1964 - MCE (Malaysian Certificate of Education) dimulakan

1964 - SPM (Sijil Pelajaran Malaysia) dimulakan

1967 - SRP/LCE soalan objektif mula digunakan

1968 - OSC dimansuhkan di Semenanjung Malaysia.

1969 - SPVM (Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia) dimulakan

1976 - Peperiksaan Bahasa Melayu (Julai) dimulakan

1976 - MCE diambilalih oleh Lembaga Peperiksaan

1982 - HSC (Higher School Certificate Cambridge) dimansuhkan

1982 - STPM (Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia) diambilalih oleh Majlis Peperiksaan Malaysia dimulakan

1983 - LCE ujian Lisan Bahasa Melayu dimansuhkan

1983 - SRP Ujian Lisan Bahasa Inggeris dimansuhkan

1987 - Sijil SPVM ditukar kepada SPM(V)

1987 - SPM di seluruh Malaysia dimulakan

1991 - KHPP (Kemahiran Hidup Program Peralihan) SRP dimulakan

1992 - Tahun terakhir bagi SRP

1993 - PMR (Penilaian Menengah Rendah) dimulakan

1993 - SPM berdasarkan KBSM (Kurikulum Baru Sek. Menengah) dimulakan

Kurikulum

1956 - General Syllabuses and Timetable Committee ditubuhkan

1964 - General Syllabuses and Review Committee ditubuhkan

1965 - Pendidikan Komprehensif dimulakan

1967 - Report of the Committee on Curriculum Planning and Development

1973 - Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) ditubuhkan

1982 - KBSR dilaksanakan di 302 buah sekolah rendah sebagai percubaan

1983 - KBSR dilaksanakan di semua sekolah rendah

1988 - Pelaksanaan KBSR sepenuhnya dicapai

1988 - Pelaksanaan KBSM bermula untuk mata pelajaran bahasa

1989 - Pelaksanaan KBSM bermula untuk mata pelajaran lain

1989 - Kemahiran Hidup Program Peralihan dimulakan di tingkatan 1

1989 - Pelaksanaan PKBS di tahun 1 hingga tahun 6 di semua sekolah rendah

1989 - Mata pelajaran Kemahiran Manipulatif dilancarkan di 100 buah sekolah rendah

1991 - Mata pelajaran Kemahiran Manipulatif dilaksanakan di 1000 buah sekolah rendah

1991 - Kemahiran Hidup bersepadu dimulakan di Tingkatan 1

1992 - Mata pelajaran Kemahiran Hidup Manipulatif dilaksanakan di 3000 buah sekolah rendah

1993 - Kemahiran Hidup mula dilaksanakan di Tahun 4 di semua sekolahrendah. Sekolah yang telah melaksanakan Kemahiran Manipulatifmeneruskannya di Tahun 5 dan 6 sekolah rendah

Peperiksaan Khas

1964 - Penubuhan Unit Pendidikan Khas

1978 - Penubuhan Jawatankuasa Kebangsaan Komunikasi Seluruh

1981 - Jawatankuasa Antara Kementerian-Kementerian mengenai Pendidikan Khas (Kementerian Kebajikan Masyarakat/ Kementerian Kesihatan,Kementerian Buruh dan Tenaga Rakyat serta Kementerian Pendidikansebagai Pengerusi dan setiausaha)

1984 - Jawatankuasa Pendaftaran dan Penempatan Kanak-kanak cacat antara Kementerian-Kementerian.

1984 - Penubuhan Jawatankuasa Penempatan Kanak-Kanak Negeri

1984 - Jawatankuasa Kebangsaan Kurikulum Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional Shah Alam ditubuhkan

1985 - Penubuhan Unit Perintis Penerbitan dan Percetakan Braille Kementerian Pelajaran Malaysia

1985 - Penubuhan Mesyuarat Majlis Perkhidmatan Kebajikan Negara

1985 - Jawatankuasa Kerja Penyelarasan Komunikasi Seluruh Kementerian Pendidikan

1987 - Penubuhan Sekolah Menengah Pendidikan Khas Shah Alam

1987 - Jawatankuasa Pelaksana Pendidikan Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran

1988 - Arahan Y.B.Menteri Pendidikan mengkaji memberi bantuan penuh kepada Kanak-kanak dengan Perlakuan Autisme Ringan

1989 - Majlis Perundingan Pembangunan Masyarakat Negara

1991 - Lembaga Penasihat Kebangsaan bagi Pendidikan Kanak-kanak dengan keperluan-keperluan Pendidikan Khas

1993 - Jawatankuasa mengkaji Dasar, Perancangan, Penyelarasan danPelaksanaan Pendidikan bagi kanak-kanak dengan keperluan-keperluanPendidikan Khas.