Semua Ketua Sektor
Semua Ketua Penolong Pengarah
Semua Penolong Pengarah


Semua Pegawai Pendidikan Daerah
Semua Pengetua/Guru Besar Sekolah
Menengah dan Rendah Negeri Perak

Tuan,

PEMAKAIAN KRITERIA KECEMERLANGAN BAGI URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) BAGI GRED DG41 KE DG44 DAN DG44 KE DG48 EX-PPPLD (TANPA MENGGUNAKAN SISTEM EPANGKAT) 1 JULAI HINGGA 31 DISEMBER TAHUN 2013

Surat makluman dan lampiran perkara di atas boleh dimuat turun pada ruangan attachments di bawah.

Sekian, terima kasih.

Unit Naik Pangkat,
Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan