PROFIL SEKTOR

 

SEKTOR

Sektor Pengurusan

 

KETUA PENOLONG PENGARAH KANAN

Puan Anne Keziah A/P William

 

ALAMAT

Jabatan Pendidikan Perak, Jalan Tun Abdul Razak, 30640 Ipoh, Perak

 

NOMBOR TELEFON

05-5015004

 

NOMBOR FAKS

05-5274782

 

OBJEKTIF

 Mengendalikan pengurusan hal pentadbiran bagi semua pegawai dan staff Jabatan Pendidikan Perak

  • Menyelaras anggaraan belanjawan pendidikan di Peringkat Negeri.
  • Mengurus dan mengawal hal-hal kewangan di Jabatan Pendidikan Perak

 

 

FUNGSI DAN PERANAN

 

  • Merancang,mengelola dan memantau hal-hal berkaitan pentadbiran,kewangan dan akaun serta stor jabatan dan sekolah.

 

 

 UNIT - UNIT