Pengetua
SMK/SBP/SABK/MRSM/Agama dan Swasta
Negeri Perak

Tuan,

SURAT SIARAN LEMBAGA PEPERIKSAAN
MEMUAT TURUN TAKWIM, JADUAL WAKTU PENTAKSIRAN PUSAT, JADUAL KERJA PENTAKSIRAN PUSAT DAN VIDEO PEMERKASAAN PT3 TAHUN 2020

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2.     Bersama-sama ini disertakan surat siaran Lembaga Peperiksaan KPM.600-7/3/1 (5) bertarikh 6 Januari 2020 untuk perhatian dan mengambil tindakan sewajarnya bagi memaklumkan kandungan surat ini kepada guru yang bertanggungjawab di bawah pentadbiran tuan.

Kerjasama dan perhatian pihak tuan berhubung perkara ini amatlah dihargai.

Sekian, terima kasih.

 

b/p:     Ketua Penolong Pengarah Kanan
           Sektor Pentaksiran dan Peperiksaan