Semua Pegawai Pendidikan Daerah
Semua Pengetua dan Guru Besar
Sekolah Negeri Perak

Tuan,

BUKU PANDUAN PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH 2018 EDISI KE- 2

Dengan hormatnya surat KPM.600-3/1/5(34) bertarikh 3 Januari 2020  adalah dirujuk.

  1. Sukacita dimaklumkan Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) telah membuat penambahbaikan terhadap Panduan Pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) dengan  menghasilkan Panduan Edisi ke- 2.
  2. Sehubungan itu mohon pihak sekolah muat turun panduan berkaitan di pautan http://bpk.moe.gov.my/index.php/component/content/article/2-uncategorised/135-panduan-pelaksanaan-pbd-edisi-ke-2-2019?Itemid=10 atau di attachment di bawah.
  3. Pentadbir perlu memastikan kandungan edisi ke -2 difahami dan diaplikasi dengan betul.

 

Sekian, terima kasih

 

b.p Timbalan Pengarah Pendidikan

Sektor Pembelajaran

JPN Perak