PENGETUA DAN GURU BESAR

SEKOLAH MENENGAH DAN RENDAH NEGERI PERAK

 

 

SURAT MAKLUMAN PENGISIAN REKOD AMALAN BAIK DI DALAM SISTEM SAHSIAH DIRI MURID VERSI 2.0 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

 

 

Dengan segala hormatnya merujuk perkara di atas.

 

Bersama hebahan ini dilampirkan bersama surat yang berkenaan untuk makluman dan tindakan pihak sekolah.

 

Terima kasih.

 

 

 

UNIT HAL EHWAL MURID

SEKTOR PEMBANGUNAN MURID