Pengetua /  Guru Besar

Program Pendidikan Khas Integrasi Yang Berkenaan

( Sila Rujuk Lampiran )

MESYUARAT PENGURUSAN PROGRAM INKLUSIF PENDIDIKAN KHAS

Dengan ini dimaklumkan bahawa Unit Pendidkan Khas, Jabatan Pendidikan Perak akan mengadakan mesyuarat seperti berikut :

Bil

Tarikh

Masa

Tempat

Pengerusi

1

30 September 2013

9.00 pagi

hingga

5.00 petang

PPD Kinta Utara

Ketua Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas

 

Sehubungan itu, kerjasama daripada pihak tuan adalah dipohon untuk membenarkan guru dari sekolah tuan untuk hadir ke mesyuarat tersebut. Senarai nama adalah seperti di lampiran.

 

Tuntutan perjalanan boleh dibuat melalui Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pendidikan Perak dengan menggunakan kod B41 211 220100 090104 21000.

Untuk maklumat lanjut dan senarai guru yang terlibat sila klik di ruangan attachment