Semua PPD, Guru Besar dan Guru Data

Berikut adalah garis panduan pengisian data EMIS Online yang dikeluarkan oleh BPPDP, KPM bagi Guru J-QAF Interim penempatan 17 September 2013 (tamat pengajian Jun 2013);

Skim Perkhidmatan : Siswazah
Gred Gaji   : DC41
Jawatan Luar Norma  : JQAF
Taraf Jawatan   : SMB/Ganti/Interim
Pengisian Jawatan : Sementara
ELAUN      : ITKA - RM 300.00  
               : COLA - Ikut Kawasan
               : Bayaran Insentif Pedalaman - Jika Ada

Tarikh : Tarikh Sekolah Semasa dan Tarikh Lapor Pertama sahaja

Sekian, terima kasih.

Unit Pengurusan Maklumat,
Sektor Pengurusan Maklumat (ICT), JPN Perak