MAKLUMAT PENTING - UNTUK PESERTA KURSUS ORIENTASI PELAKSANAAN DSKP TAHUN 4 KSSR PENDIDIKAN KHAS

Kepada semua peserta KURSUS ORIENTASI PELAKSANAAN DSKP TAHUN 4 KSSR PENDIDIKAN KHAS,

tuan/puan dipohon menghantar BORANG TUNTUTAN yang telah dilengkapkan di sekolah masing-masing pada atau sebelum 10 OKTOBER 2013. BUTIRAN BERIKUT PERLU DISERTAKAN DALAM TUNTUTAN TERSEBUT

( sila muat turun butiran yang di perlukan di ruangan attachment )