PROFIL SEKTOR

Sektor

Sektor Pengurusan Sekolah (SPS)

Timbalan Pengarah

EN. AZMI BIN DAHALI

PENGENALAN / OBJEKTIF

Objektif Sektor 

 • Meningkatkan prestasi pengurusan sekolah negeri Perak ke tahap cemerlang disamping memberikan khidmat bimbingan serta nasihat ke arah peningkatan kepimpinan yang lebih bermutu di sekolah.
 • Memastikan semua sekolah dan warga pendidikan di negeri Perak mematuhi segala peraturan dan  melaksanakan segala tugas serta tanggungjawab yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan    Malaysia dan menjayakan dasar-dasar kerajaan.
 • Memastikan semua kanak-kanak di negeri Perak mengikut peringkat umur ditetapkan mendapat tempat  belajar dan menamatkan pendidikan rendah dan menengah agar menjadi rakyat yang bertanggungjawab,  progresif dan berdisiplin.
 • Memastikan bekalan guru ke semua sekolah kerajaan di negeri Perak mencukupi dan penggunaan  tenaga manusia yang efisien.
 •  Memastikan semua murid di negeri Perak mencapai tahap yang memuaskan dalam mata pelajaran serta  meningkatkan mutu akademik murid-murid tersebut melalui pendekatan pengurusan yang berkualiti.

FUNGSI DAN UNIT SEKTOR

 Fungsi Sektor 

 • Menguruskan pendaftaran kemasukan, penempatan, pertukaran, tukar aliran serta permohonan kemasukan semula murid-murid bagi prasekolah, rendah, menengah dan tingkatan enam.
 • Menguruskan penempatan dan pertukaran guru terlatih antara daerah/negeri bagi prasekolah, rendah, menengah dan tingkatan enam.
 • Menguruskan cadangan pengisian jawatan dan penempatan Pengetua, Guru Besar, Penolong Kanan dan Guru Kanan Mata Pelajaran bagi sekolah rendah, menengah dan pusat tingkatan enam.
 • Menyediakan waran perjawatan guru sekolah rendah, menengah dan pusat tingkatan enam. di negeri Perak.
 • Menyediakan maklumat Anggaran Belanja Mengurus (ABM) bagi perjawatan dan kewangan untuk aktiviti-aktiviti sekolah prasekolah, rendah, menengah dan tingkatan enam.
 • Mengurus kelulusan menambah atau mengurangkan bilangan kelas bagi sekolah menengah dan rendah di negeri Perak.
 • Menguruskan Prasekolah di sekolah-sekolah yang terlibat dalam negeri Perak.
 • Menjalankan tugas-tugas penyeliaan/pemantauan pengurusan prasekolah, rendah, menengah dan tingkatan enam.
 • Menguruskan kemasukan murid ke Sekolah Menengah Rancangan Khas Negeri / Sekolah Kawalan.
 • Mengendalikan kursus-kursus dalam perkhidmatan/ peningkatan profesionalisme keguruan.
 • Menguruskan pembukaan kelas POL Bahasa Cina, Tamil dan Telegu.
 • Menguruskan perluasan kelas BC dan BT di Sekolah Kebangsaan.
 • Mengurus, memproses dan menganalisis data guru dan murid sekolah prasekolah, rendah, menengah dan tingkatan enam untuk tujuan pengurusan pendidikan.
 • Menyelaras pengurusan sekolah-sekolah Kluster Kecemerlangan.
 • Menguruskan permohonan permit mengajar, permohonan pendaftaran Ahli Lembaga Pengelola Sekolah, dan permohonan pendaftaran Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG).
 • Menguruskan permohonan cuti peristiwa sekolah dan permohonan penukaran nama sekolah.
 • Menguruskan permohonan lawatan murid ke luar negara bagi sekolah menengah, rendah dan prasekolah.
 • Menguruskan permohonan Bayaran-bayaran Lain (SUWA, asrama dan PIBG) dan kutipan derma.
 • Menguruskan permohonan memberi ceramah, pameran, pementasan dan penggambaran.
 • Menguruskan jemputan dan undangan orang kenamaan serta majlis rasmi sekolah.
 • Menguruskan permohonan menjalankan penyelidikan di sekolah.
 • Menyemak berita akhbar berkaitan pendidikan dan mengambil tindakan.
 • Menguruskan kemudahan kepada Menteri dan orang kenamaan semasa lawatan rasmi ke negeri Perak.
 • Menguruskan permohonan kemasukan murid bukan warga negara ke Sekolah Kerajaan atau Sekolah Bantuan Kerajaan.
 • Menguruskan pencalonan penganugerahan Bintang dan Darjah Kebesaran Persekutuan dan Negeri.
 • Menguruskan khidmat nasihat kemasukan murid ke Sekolah Menengah Teknik.

Unit-unit Sektor 

 • Unit Menengah & Tingkatan Enam
 • Unit Prasekolah & Rendah
 • Unit Pendidikan Swasta
 • Unit Sekolah Jenis Khas