Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

 

 

Tuan/Puan,

 

 

AKTIVITI PENGUJIAN PRESTASI HRMIS MELALUI PENGISIAN LNPT 2013

 

 

Adalah dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

 

2.         Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia melalui surat edaran bertarikh 11 September 2013 telah meminta semua penjawat awam menyertai aktiviti pengujian user stress test melalui pengisianLNPT 2013.

 

3.         Sehubungan dengan itu, kerjasama tuan/puan adalah dipohon untuk mengisi maklumat sebenar yang dikehendaki di Bahagian II LNPT iaitu Kegiatan dan Sumbangan di Luar Tugas Rasmi bermula Januari 2013 sehingga tarikh surat dikeluarkan dalam tempoh bermula 12 - 20 September 2013. Bersama-sama ini disertakan surat edaran JPA(BPM)(S)201/2 klt. 2 (1) untuk makluman dan perhatian tuan/puan.

 

* Yang terlibat hanya peringkat JPN dan PPD sahaja.

 

Kerjasama tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih.

 

Sekian.

 

 

URUSETIA HRMIS JPN PERAK