Kesemua penjawat awam yang belum mengisi maklumat LNPT pada Bahagian II: Kegiatan dan Sumbangan di Luar Tugas Rasmi/ Latihan adalah dikehendaki berbuat demikian pada 30 September 2013 bermula jam 9.00 hingga 11.00 pagi. KLIK SIMPAN sebagai draf terlebih dahulu. CO adalah diingatkan supaya TIDAK KLIK HANTAR.

* Yang terlibat hanya peringkat JPN dan PPD sahaja.

Kerjasama tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih.

 

Sekian.

 

URUSETIA HRMIS JPN PERAK